Arkivsøk Smakebiter fra arkivet YouTube

Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Faks: 78 46 47 55

IKA Finnmark er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Vel gjennomført

Arkivdagen 2017

Å arrangere noe for en liten organisasjon, er ressurskrevende og et stort løft. Når man går sammen, blir ikke belastningen like stor for hver enkelt. Dessuten er det morsomt å samarbeid med andre organisasjoner. Noe magisk skjer når mennesker med felles arbeidsfelt og interesser møtes.

Arkivdagen 2017 er et samarbeid mellom Samisk arkiv, RidduDuottarMuseat Kautokeino, Samisk høyskole og IKA Finnmark IKS. Vi inviterte til et arrangement på det gamle internatbygget til Kautokeino bygdetun med foredrag og utstilling om internat.

Til tross for en hektisk periode i Kautokeino med både kino, bingo og to større konferanser, så ble salen fylt av 15 publikum.

IKA Finnmark IKS stilte med sin utstilling om internat. RidduDuottarMuseat hadde dykket i sin billedsamling og satt sammen en presentasjon som rullet i kafferommet. Bildene fenget interesse hos deltakerne og mange hadde mye tilleggsinformasjon om dem. Samisk arkiv hadde ordnet med tolk og Samisk høyskole stilte med tolkeutstyr.

Arrangørene:

 Arrangørene_800x533.jpg 

Gunnhild Engstad og Ane Sætrum informerte om utstillingen og internat som institusjon samt funn fra kommunale arkiv:

Ane og Gunnhild_800x533.jpg

Svein Lund informerte om sitt arbeid som hovedredaktør for «Samisk skolehistorie» 6 bind og nettside med hovedvekt på hvilke arkiv han har benyttet i sitt arbeid:

Svein-800.jpg

Liv Inger Somby holdt foredrag om sitt arbeid med innsamling av eldre samiske kvinners skolehistorie da hun tok master:

Liv-Inger-800.jpg

 Hele 1/3 av Finnmarks befolkning har vært nødt til å bo på internat for å få sin grunnskoleopplæring i en periode på ca 100 år. De første internat ble åpnet i Sør-Varanger i 1905. Siste som ble stengt var Kautokeino i 1999. Det har vært med på å prege befolkningen på mange områder. Det antydes å påvirke skolelyst, kulturell identitet m.m. Her er et område med behov for mye mer forskning. Samisk arkiv, IKA Finnmark IKS og RidduDuottarMuseat har mye materiale som kan brukes og burde vært mer benyttet i forskningsøyemed.

Flere av de fremmøtte hadde selv bodd på internat i sin barndom, noen faktisk i Kautokeino -  nettopp i bygget arrangementet ble holdt, men også sørover i  Tysfjord og på Snåsa. Det var ikke ofte de var hjemme hos familien. For noen kunne det være bare to-tre besøk i året pga avstander og manglende transport.

Vi hadde rigget til foredrag i jentesalen, fortalte en av de fremmøtte. Han viste frem hvor gutterommet var og Sennagress-rommet. Tørka og banka sennagress rundt bare føtter nedi skallene er det beste fottøyet på vidda vinterstid. Det var eget rom for å kle på seg på føttene. Sovesalene hadde køyesenger langs veggene. Det var vedfyring i sovesalene. Det ble også fortalt at barna hadde en praksis med å slå felte melketenner inn i sprekker i veggenes rundtømmer. Hensikten skulle være for «god helse».

IKA Finnmark IKS sin utstilling om internatliv:

utsilling-stående_600.jpg

Det er viktig å samle inn historier fra informanter som har bodd på internat. Samisk arkiv og RidduDuottarMuseat står gjerne for innsamling av din historie. De har kompetanse, utstyr og kan forvalte på en trygg og god måte. Det vil skrives kontrakt og du kan avtale regler for bruk (klausulere).

 Vi var alle godt fornøyd med arrangementet og samarbeidet.

Tips en venn Skriv ut