Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Arkivdagen 2019 - "gjemt eller glemt"

75 år siden Norge ble frigjort etter 2. verdenskrig av russere nesten helt øst i vårt land.
Med frigjøringen fulgte deportasjonen av befolkningen i Finnmark og Nord-Troms samt destruering av all infrastruktur i landsdelen. "Den største katastrofen i norsk historie siden svartedøden" sa kong Olav. 70 år tidligere oppfordret han som kronprins fra England over eteren, befolkningen i nord :"«Adlyd ikke fiendens evakueringsordre. Stikk dere bort når tvangsevakueringa er forestående. Gjem dere på sikre steder.» Det kommer for tiden stadig nye bøker fra historikere og forskere som redefinerer Krigen i nord.
 

I år er arkivdagen i nord viet deportasjonen høste 1944. Porsanger kommune har invitert de historieformidlende institusjoner til å lage felles markering. Det har resultert i et bredt program med innlegg fra de som selv opplevde den dramatiske tiden, forsvarets side, forsker fra Gjenreisningsmuseet, historikere m.fl.

IKA Finnmark IKS stiller på Mearrasiida i Indre Billefjord med kopi av arkivmateriale fra register over rasjoneringskort, bilder fra legitimasjonskort samt kopi av søknader om støtte fra de som klarte unngå deportasjonen. Til markeringen i Porsanger kultursal, tar vi med vår utstilling over evakuering og gjenreisning.

        Plakat A3_Markering av tvangsevakuering.jpg