Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Arkivdagen 2020 - FRITID - funn fra kommunale arkiv

Ungdomsklubb i Jakobsnes og Kirkenes.
Arkivdagen markeres i Skandinavia i november. 
Normalt har vi hatt arrangement sammen med samarbeidspartnere. I år er det et bittelite virus som gjør at vi må tenke alternativt. 
Tema i år er "Fritid". Kommunale arkiv og fritid? Hva finner man av fritidssysler i offentlige arkiv og i kommunalt arkiv arkiv? Vi har dykket i en kommunes arkiv på jakt etter spor av fritidssysler. 


Sør-Varanger - en utrolig fasinerende kommune. Grensekommune mot både Finland og Russland. Kontakt over grensene opp gjennom tiden. Historier om spionasje fra virkeligheten. Villere og mer dramatisk enn Hollywood selv klarer å filmatisere. Tilflyttere fra sør. Gruvesamfunn fra begynnelsen av 1900-tallet med en ordentlig boost-økonomi. I kjølvannet fulgte arbeiderkamp. Faktisk ble en av landes første fagforeninger dannet nettopp her - Nordens klippe. Russland var nær og strømningene som førte til den Russiske revolusjon, fant veien over grensen til taigaens vestligste område, Sør-Varanger. Vi finner vi sosialisme og kommunisme sterkt i kommunen.
Midt i all storpolitikken lever folk sitt daglige liv. Spor ser vi kommunens arkiv. 

Skolen er en aktiv og viktig aktør rundt folks hverdagsliv. Lærere finner man ofte som drivkrefter for mang en samlende aktivitet. Noe av det første vi finner i kommunens skolearkiv er et dokument om ungdomsklubben. 

Det er med undring vi leser om ungdomsklubben i Jakobsnes og Kirkenes. Stiftet i 1976 etter langvarig innsats fra sosialkontoret! Ungdomsklubb drevet av sosialkontoret? Finansiert av sosialdepartementet? Verdt en forskningsstudium å finne ut bakgrunnen for det? 

Tiltaket er kjærkomment. 245 medlemmer i alder 13-18 år. Gjennomsnittsbesøk på 140 ungdommer! Det er til å imponeres av. Og ikke minst, ungdomsklubben er i full drift sentralt i Kirkenes den dag idag.