Arkivplan


Arkivplan

Alle kommuner er pålagt å ha en arkivplan (Arkivforskriften §2-2). Arkivplanen skal vise hva arkivet omfatter, hvordan det er organisert og hvilke instrukser, rutiner og regler som gjelder for arkivarbeidet i kommunen. Planen skal også vise hvilke arkivserier og elektroniske systemer som finnes i kommunen.

IKA Finnmark IKS holder arkivplankurs og kan veilede kommunene og fylkeskommunen innen arkivplanarbeidet deres.

IKA Finnmark IKS kan også tilby kommunene og fylkeskommunen en webbasert arkivplanmal. Du finner mer informasjon om denne på www.arkivplan.no