Arkivplan


Arkivplan

Alle kommuner er pålagt å ha en arkivplan (Arkivforskriften §2-2). Arkivplanen skal vise hva arkivet omfatter, hvordan det er organisert og hvilke instrukser, rutiner og regler som gjelder for arkivarbeidet i kommunen. Planen skal også vise hvilke arkivserier og elektroniske systemer som finnes i kommunen.

IKA Finnmark IKS holder arkivplankurs og kan veilede kommunene og fylkeskommunen innen arkivplanarbeidet deres.

 


 

Webmaster