Avleverte eldre og avsluttet arkiver til IKAF, 2010

IKAF fortsetter å ta imot eldre og avsluttet arkiv fra medlemskommuner.

Per i dag (14.desember) har 14 kommuner avlevert sine arkiver:

 • Vardø kommune
  • Overformynderiet, forliksråd, Vadsø/Polmak Skatteinspektør i Finnmark/ Polmak ligningskontor. Vadsø Ligningssjefen for Finnmark. Nesseby Overligningsnemnd. Polmak Ligningsnemnd. Nesseby Ligningsnemnd. Berlevåg Ligningskontor. Sør – Varanger Ligningsnemnd. Vardø Ligningsnemnd. Vardø Overligningsnemnd. Vardø by Ligningsnemnd. Tana Ligningskontor (01.juni 2010)

 • Vadsø kommune

 • Hammerfest kommune

 • Alta kommune

 • Loppa kommune
  • Valg (26.april 2010)
  • Skole og Fiskerinemnda (22.september 2010)
  • Forliksråd,Øksfjord skole, Nesset skole, Loppa eksamens komité, Langfjordhamn skole, Loppa skolestyret, Indre Øksfjord Internat, Øksfjordbotn, Sør-Tverrfjord skole, Loppa folkeskole, Sandland skole, Andsnes (Nesset) skole, Sandland og Øksfjordbotn framhaldsskole, Lærerrådet Øksfjordbotn skole, Øksfjordbotn framhaldskole, Øksfjord/Øksfjordbotn framhaldskole, Bergsfjord skoler, Nuvsvåg skole, Øksfjordbotn skoleinternat, Skolerådet/skolekomiteen, samarbeidsutvalget Sandlandet skole, Sandland internat, Sandland skolebibliotek, Sandland skole- elevmapper med navn (1.oktober 2010)

 • Hasvik kommune
  • Forliksråd (10.september 2010)
  • Formannskap, Hasvik valgstyre, kommunestyre, Ungdoms- og idrettsråd, Dønnesfjord skole, Breivikbotn daginstitusjon, Personal, Administrasjonen, Hasvik indre havn, Bygningsrådet, Havnestyret, Brannstyret , Hovedutvalg for teknisk, Hasvik Utviklingsselskap as, Jordstyret, Økonomikontoret, Hasvik sykestue, Skolestyret - skoler (8.desember 2010)

 • Kvalsund kommune
  • Fiskeproduksjon, husnemnd, skatteutvalg, forsyningsnemnd, valg, friluftsnemnd, innlandsnemnd og hjemstellnemnd (26.april 2010)

 • Måsøy kommune
  • Formannskap og kommunestyret (26.april 2010)
  • Kveldsol, valg, fiskemanntall, Havøysundskole - lære/elev/foreldre råd, samarbeidsutvalget, Viltnemd, tiltakskonsulent, barnevern, vergeråd, formannskap og historienemnd (31.august 2010)
  • Formannskap (26.september 2010)
  • Formannskap (29.oktober 2010)

 • Nordkapp kommune
  • Sosialkontoret og bygningsråd (26.april 2010)

 • Porsanger kommune
  • Byggenemda, Husnemd, Byggekontor, Jordstyre , Forsyningsnemnda, Fattigvesen, Kommunekassa, Barnetrygdnemnd, Trygdenemnd, Kommunekassa, Lånekassefond (17.august 2010)

 • Karasjok kommune
  • Formannskap, Bustandnemd, Kommunestyret , Arbeid og tiltaksnemnd, Vassverknemnd, Skatteutvalg, Tuberkuløsetrygd, Alderstrygdnemnd, Stemmestyret, Kommunekassa, Bustandbank , Folkeboksamling, Byggenemnd, Ligningsnemnd, Krigskadenemnd, Bygningsråd og Innlandsfiskenemnd (6.mai 2010)
  • Husbanken, Krigsskade ersttning, Forsyningsnemd, Prisnemd, Gjenreisning, Likningsnemd og Skolestyre (23.juni 2010)
  • Formannskap, skole, personalmapper (02.september 2010)
  • Biblioteket, Samiske organisasjoner (25.oktober 2010)
  • Formannskap, Alderstrygd, Trygdekasse, Kommunekassa, Forsynningsnemnd, Gjenreisnings kontor, Jordstyret, Sponplatefabrik (05.november 2010)

 • Lebesby kommune
  • Formannskap (15.mars 2010)
  • Formannskap (3.oktober 2010)
  • Sosial styre og sosial kontor (10.desember 2010)
  • Lebesby skole, Kjøllefjord skole og Veidnes skole (13.desember 2010)
  • Kunes skole (14.desember 2010)

 • Gamvik kommune
  • Formannskap/Kommunestyret (26.april 2010)

 • Berlevåg kommune
  • Teknisk etat og Forliksråd (19.mars 2010)
  • Formannskap, kulturstyret, Innlandsfiskenemnda, Viltnmnda, Forsorgsvesnet-kontoret, Herredskasserer, Kulturstyret, Ungdoms og idrettsutvalg, Skjønnsnemnda, Valgstyret, Brannstyret, Teknisk utvalg, Oppgjørskontoret, Oppgjørsnemda, Byggenemnda og Kinoutvalget (24.mars 2010)
  • Kulturkontor, kommunekassa, teknisk etat, ligning, kommunestyret, Berlevåg hotell, samfunshus, skole og barnevern (3.oktober 2010)

 • Tana kommune
  • Skoleprotokoller (16.mars 2010)

 • Nesseby kommune
  • Formannskap, kommunestyret, kommunekassa og forskjellige utvalg(26.april 2010)

 • Båtsfjord kommune

 • Sør-Varanger kommune
  • Kirkenes folkeskole, Forsørg/ forsynings nemnder og Sosialkontor (26.oktober 2010)