inngangsparit-redigerti

Vi holder delvis

Corona-stengt til over sommerferien

For å ivareta din og vår sikkerhet, vil vår lesesalen være stengt til etter sommerferien.
Vi viderefører også vår reisestopp inntil videre, samt at de ansatte i stor grad praktiserer hjemmekontor når det er mulig utfra arbeidsoppgaver.

Situasjonen kan medføre at noen tjenester kan få lengre svartid: slik som veiledning og innsyn i vårt arkivmateriale.
Med restriksjoner på reiser, kan vi heller ikke delta på møter eller komme på besøk til din kommune for veiledning. 

Likevel er det mye vi kan gjøre. Ta kontakt med oss så vi sammen kan vurdere hvordan vi kan hjelpe deg med de spørsmål du måtte ha.

Ring oss på 78 46 46 60 eller send e-post til post@ikaf.no.

Våre leverandører vil få tilgang til lokalene for nødvendig arbeid. Slike besøk må avtales på forhånd slik at vi vet at vi har personell tilgjengelig på kontoret. 

Vi ber om forståelse for de tiltak vi må innføre for å redusere smitterisiko både for deg og for oss.

Hjelp oss å hjelpe deg på en trygg og sikker måte. 

2021-06-03 Webmaster