"Da freden brøt løs" synes også fysisk i arkivene.

Alt som skjer i en organisasjon, kommer før eller siden til uttrykk i arkivet. 2. verdenskrig setter mange spor. Brenningen av Finnmark og Nord-Troms medførte at mye materiale ble brent, sendt til andre deler av landet m.v. Alt måtte bygges opp på nytt av offentlig  administrasjon med de menneskene man da hadde tilgjengelig her i en brent landsdel. Det ser vi fysiske spor av i vårt arkiv.

 

Under pågående ordning av eldre ligningsarkiv fra flere kommuner i Finnmark, dukker det stadig opp små kuriositeter.
Her et et eksempel fra Hammerfest kommunes arkiv, ligningsarkiv.

Det ses det et stort skille mellom skattelister fra år 1944/1945 og 1945/1946.

De håndskrevne, sirlig innførte skattelistene fra 1912 – 1945 er alle oversiktlige og godt bevarte i protokoller. 
I gjenoppbygning av den brente landsdel i nord, ser vi fysiske spor av at offentlig administrasjon måtte bygges opp på nytt med det man hadde.
Arkivmaterialet for  skattelistene etter 1945 er mer kaotisk. Det preges av mange løse og ødelagte ark samt innbindinger i dårlig kvalitet. Det er også sterkt varierende hvilke lister arkivet inneholder.

Bildene viser til venstre skattelister fra 1940 – 1945, til høyre ser vi skattelister fra 1945 – 1950.

En ganske bemerkelsesverdig forskjell som gir grunnlag for refleksjoner!

 

Ligningsarkivkrigensspor1.jpg   Ligningsarkivkrigensspor2.jpg