Deponering av personregistermateriale til IKA Finnmark

IKA Finnmark tar imot og oppbevarer personregistermateriale fra kommunene og fylkeskommunen i Finnmark.Reoler_250x334.jpg

Personregister omfatter bl.a.

  • Klientmapper etter sosialtjenesteloven

  • Pleie og omsorgsarkiv (brukermapper) etter sosialtjenesteloven

  • Klientarkiv (barnevernsmapper) etter barnevernsloven

  • Elevmapper fra grunnskolen og videregående skole

  • Klientmapper fra PPT

  • Klientmapper fra flyktningkontor og asylmottak

  • Pasientjournaler og helsekort fra den kommunale helsetjenesten, skolehelse- og helsesøstertjenesten

 

Under finner du veiledning, skjemaer og lister for arbeidet med deponering av personregistermateriale til IKA Finnmark.

Tips en venn Skriv ut