Elevbesøk

23. mars 2015 fikk vi besøk av to klasser fra Lakselv videregående skole. De så på utstillingen som vi låner fra Gjenreisningsmuseet og hørte Arvid Petterson fortelle om Andre verdenskrig.

 

Utstilling
Kildearbeid 3
kildearbeid 1
Besvarelsene
Arvid gr 1

Han fortalte om forholdene i Finnmark og Porsanger under krigen og om hvordan hendelsene i Europa fikk følger for befolkningen her. Han snakket også om at det er viktig å gå til kildene, både når det gjelder informasjon på Facebook og når man driver med historieforskning.

 

Etterpå fikk elevene jobbe med arkiv som kilder til historie. De fikk et utvalg arkivdokumenter som de brukte til å skrive om de evakuerte finnmarkingenes situasjon etter krigens slutt. Dette var en oppgave som engasjerte mange. De skrev om leveforholdene til de evakuerte, hva de måtte gjøre for å få hjemreisetillatelse og hvorfor mange måtte vente lenge før de fikk reise hjem.

 

Det var en spennende dag, ikke minst for oss som jobber ved arkivet. Dette håper vi å gjøre mer av i framtiden!

 

 

2015-03-25 Webmaster