Arkivsøk Smakebiter fra arkivet YouTube

Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Gratulere med dagen.

1. mai 2020 er en milepæl på flere områder for oss.
IKA Finnmark IKS fikk tidenes julegave 19.12.2019 da vårt bud på bygget vi leier i ble akseptert. Overtakelse av bygget er idag. Nå er vi herre i eget hus.

AnsatteSkåler.jpg
IKA Finnmark IKS ansatte Roger S. Mjelde, Galina Isaksen, Line P. Korslund, Ane Sætrum og Gunnhild S. Engstad

OvertaBygg1.jpg OvertaBygg.jpg
Befaring av bygget på overtakelsesmøtet med Statens Vegvesens represenatnt ,Vidar Ratikainen og vårt arbeidsutvalg, styreleder Frode Wilhelmsen, nestleder Arne Dahler, Leif Andersen, Ane Sætrum (bak camera) og daglig leder Gunnhild S. Engstad. 

Vi har et depot med 3,5 km hylle-kapasitet til kommunalt arkivmateriale på papir, 336 m2 over to etager. Og det er alt fullt! Depotkapasitet for papir er noe selskapet har arbeidet med i flere år. Vi har tålmodig ventet på at bygget skal selges som signalisert alt februar 2016. Rett før vi skulle gå i gang med prosjektering av utbygging i egen regi, ble bygget vi leier i lagt ut for salg.

Vi har eldre arkivmateriale fra alle kommunen i Finnmark og FFK. Arkivmateriale eldre enn 25 år og fra avsluttede kommunale organ skal avleveres til oss. Personregistre avleveres 10 år etter siste kontakt samt for avdøde personer. Kommunens arkiv har informasjon om deg alt fra helsesøster sjekker deg i mors liv, skolegangen din, legebesøk, søknad om å bygge eller endre hus eller hytte, hjemmetjeneste i pensjonstilværelsen, ja helt til forvaltning av din plass på kirkegården. Hoveddelen av kommunalt arkivmateriale hos oss er fra etter 2. verdenskrig frem til på 1990-tallet. Det eldste dokument er fra 1804. Arkivmaterialet er plassert i elektriske reoler i 5 meters høyde i et klimastyrt rom som gir dokumentene de best optimale bevaringsforhold.

Det ble i 2014/2015 utarbeidet skisseprosjekt for en trinnvis utvidelse av vår depotkapasitet til totalt tredobbelt av dagens kapasitet. Utvidelsen er med tilbygg på 410 m2 mot sør i tilknytning til dagens depot.

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg for å etablere oss som byggeier og for utbygging. Vi holder på å kvalitetssikre anslag for vårt utbyggingsbehov med kartlegging av kommunenes arkiv i sine daglige og fjernarkiv. Alt arkiv om det er på rådhus, brannstasjon, helsestasjonen, skoler eller sykehjem hos våre kommuner, trenger vi anslag på fra våre eierkommuner. Digitalisering av saksbehandling, lovkrav til hva skal bevares mv må hensyntas i revurderingen av det fremtidige depotbehovet. Regionreformen har også innvirkning. I tillegg til å revurdere hvor stor utvidelse vi må ha på kort og på lengere sikt, må kalkylene for utbyggingsalternativ gjennomgås til dagens prisnivå. Utbyggingen må også prosjekteres.

Overtakelsesmøte.jpg
     

Vi får stadig spørsmål om når vi kan ta imot materiale fra våre eierkommuner. Vi gleder oss stort over at prosessen er i gang og vi innen et par år kan ta imot mer arkiv fra våre eiere. 

 

KjøpekontraktSigneres.jpg    OvertakelsesprotokollSigneres.jpg
Kjøpekontrakt kontrolleres og signeres av styreleder Frode Wilhelmsen og nestleder Arne Dahler. Overtakelsesprotokoll signeres av Vidar Ratikainen og styreleder Frode Wilhelmsen.