Grunnkurs


Innhold:

Grunnleggende arkivkunnskap; organisering av arkiver og arkivansvar, arkivserier (hvilke skal/kan vi ha og hvordan behandler vi de ulike arkivseriene), arkivloven med forskrifter, arkivrutiner (poståpning, journalføring, arkivlegging, periodisering og skanning), Innsyn

Målgruppe:
Kurset vil være relevant for alle stillinger med arkivansvar, merkantilt ansatte og personale som mottar og behandler post og arkiv. Kurset er også relevant for ledere og saksbehandlere.

Varighet:
Kurset har varighet 2 dager, men kan også bestilles som kortversjon og innhold kan tilpasses kommunens behov.

2004-03-25 Webmaster