Picasa

Arrangement onsdag 15. april 2015, kl. 19.00

Hva kan kirkebøker og folketellinger fortelle?

Onsdag 15. april kl. 19.00 skal Aud Holst Breivold holde foredrag ved IKA Finnmark IKS om kirkebøker og folketellinger. Hun har skrevet hovedfagsoppgave om befolkningsutviklingen i Porsanger/Kistrand på 1800-talet, og har brukt kirkebøker og folketellinger som hovedkilde. Hun tar for seg hvordan de kan brukes og hva de kan fortelle.

Fri entré - enkel servering

Velkommen til IKA Finnmark IKS i Holmenveien 3 i Lakselv