depot

Inntaks-STOPP for avleveringer til papirbasert depot.

Vi har et depot med 3.479 meter hyller i reoler over to etager.
Det er fylt opp av papirbasert offentlig arkivmateriale fra kommunene i Finnmark.
IKA Finnmark IKS har sett seg nødt til å innføre INNTAKSSTOPP fra vår 2017 for papirbasert arkiv frem til vårt depot er utvidet.

Det medfører at kommunene selv må oppbevare sitt arkivmateriale i trygge omgivelser i mellomtiden.
For å redusere plassbehovet, vil vi anbefale dere å arkivavgrense og ordne materialet. Sette materiale i syrefrie arkivbokser og merke tydelig med kommune, arkiv, periode m.v. Arkivboksene setter så i esker (papir veier så ikke for store esker da du skal flytte på dem også) som også merkes med kommune, arkiv m.v. Settes så i lagerrom UTEN vannledninger og låsbare om det er personopplysninger i arkivmaterialet. Erfaringsmessig er det ofte på lagerrom behov for å flytte rundt på esker, noe som medfører stor fare for sammenblanding av arkiv. 
Vi vil gi dere beskjed når vi er klar til å ta imot arkiv fra dere.

Du finner veiledere i menyene til venstre.
Ta gjerne kontakt med oss om du har behov for mer veiledning.