Invitasjon til foredrag - Minoriteter i offentlig arkiv

Kainun institutti – Kvensk institutt inviterer til publikumsforedrag i Lakselv og Børselv 31.1.2008. Foredraget er beregnet på alle som er interesserte i den historiske bakgrunnen for det trespråkligeog det trekulturelle i Porsanger. Foredragsholderne er Kaisa Maliniemi Lindbach og Harald Lindbach fra Tromsø.

Prosjektet ”Minoriteter i offentlige arkiv – en undersøkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver” ble igangsatt høsten 2006 av Landslaget for lokal- og privatarkiv. Dette er første gang man har gjennomført en systematisk undersøkelse av nasjonale minoriteter i offentlige arkiver i Norge. Tidsmessig strekker undersøkelsen seg fra 1870-tallet helt til våre dager.