Kan avleveringer fra Noark-4-system være i Noark 5-format?

Riksarkivet svarer på de to spørsmålene:

  • Kan avleveringer fra Noark-4-system være i Noark 5-format?
  • Kan kommuner og fylkeskommuner innenfor sine fullmakter velge å deponere/avlevere uttrekk fra sine Noark-4-systemer i Noark 5-format?

Et arkivuttrekk bør tas fra det systemet og den versjonen dataene ble lagret i, da er det minst risiko for feil.