Kontaktseminar

Bilde fra konktaktseminar 2017Kontaktseminaret er en viktig møteplass for arkivledere og arkivansatte hos kommunene i FInnmark samt Finnmark fylkeskommune.

Vi får faglig påfyll om tidsaktuelle tema. Det er en møteplass hvor du kan spørre andre om problemstillinger fra ditt hverdagsliv og ikke minst bli kjent med andre arkivansatte i vårt fylke.