Kontaktseminar

Bilde fra konktaktseminar 2017Kontaktseminaret er en viktig møteplass for arkivledere og arkivansatte hos kommunene i FInnmark samt Finnmark fylkeskommune.

Vi får faglig påfyll om tidsaktuelle tema. Det er en møteplass hvor du kan spørre andre om problemstillinger fra ditt hverdagsliv og ikke minst bli kjent med andre arkivansatte i vårt fylke.

2017

Kontaktseminar 2017

Program og deltakerliste

Det er mye nytt som skjer i arkiv-verden for tiden. Ny arkivlov, arkivforskrift, Riksarkivarens forskrift, personvern-forordning, personopplysningslov, kommunereform, digitalisering m.fl.

Kontaktseminar 2017

Presentasjoner

Kontaktseminar 2017 ble arrangert i Alta 26.09 til 27.09. 41 deltakere fra 15 kommuner deltok på årets seminar. Fokus var overgang til digitalt arkiv og offentlighetsloven.

2016

kontaktseminar-forside

Kontaktseminaret 2016

30. og 31. august arrangerer IKA Finnmark IKS årets kontaktseminar. Nytt i år er at vi ønsker å trekke inn IKT i større grad. Arkiv og IKT hånd i hånd.

kontaktseminar-velkommen

Presentasjoner

Her er presentasjonene fra Kontaktseminar 2016 som ble avholdt 30. august til 31. august 2016.

kontaktseminar-2016-åpning-gunnhild

Kontaktseminar 2016

Kontaktseminar 2016 ble arrangert i Lakselv 30/8 til 31/8 august. Til sammen deltok 25 personer og 10 av eierorganisasjonene var representert. Fokus på årets kontaktseminar var samarbeid mellom IKT og arkiv, arkivplanarbeid og bevaring- og kassasjonsplan.