kontaktseminar-forside

Foreløpig program er klart

Kontaktseminaret 2016

30. og 31. august arrangerer IKA Finnmark IKS årets kontaktseminar. Nytt i år er at vi ønsker å trekke inn IKT i større grad. Arkiv og IKT hånd i hånd.

Nye tider betyr nye utfordringer. I år er det bla. fokus på digitale arkiver og hva vi skal gjøre med dem. Hvordan sikrer vi at vi kan lese dem om 15 år eller enda senere?

Arkivet vokser og noe skal ut, men hva? Trondheim Byarkiv forteller hvordan de gjør det.

Videre blir det foredrag om nye bevarings- og kassasjonsregler, samt en sesjon om nytt fra Statsarkivet.

I tillegg blir det som vanlig arbeid med arkivplan på dag to, samt en egen paralellsesjon for IKT.

Det er også satt av rikelig med tid til erfaringsutveksling underveis.

Kontaktseminaret er en viktig møtearena for oss i arkivverket her i Finnmark. Møt opp og lær nye ting, knytt kontakter og få inspirasjon!

Programmet med invitasjon er sendt ut til alle kommunene og fylkeskommunen. Har du ikke fått det så kan du laste det ned her

 

.