Arkiv og kommunereform

Arkivverket har opprettet en informasjonsside om arkiv og kommunereformen, http://arkivverket.no/kommunereform.

Her legger de jevnlig ut viktig informasjon fra Arkivverket om arbeidet med kommunereformen.

2015-08-28