IMG_20190316_115637

Norsk dokumentarv består også av dokumenter på kvensk.

Begrepet «kven» finner vi omtalt i de eldste skriftlige kilder vi har i Norge samt på gamle kart. Kvener er en nasjonal minoritet i Norge som kom til dagens Norge i nord, østfra i området Bottenvika.

Hva er en kven? Ja det er et stort spørsmål med mange svar. Du kan lese videre her:
                            Universitetet i Oslo, Om Ottars beretning
                            Kvensk institutt, Børselv
                            Varangermuseene, om kvener
                            Forskning.no, Tromsø museum bloggartikkel om kvener i dag
                           
I arkivet til dengang Kistrand kommune, er det funnet dokumenter skrevet på kvensk i offentlig saksbehandling.
Dette er så viktige dokumenter at de er blitt endel av vår norske dokumentarv.

I 2006 gjennomgikk Kaisa Johanne Maliniemi bl.a. det kommunale arkivet til Kistrand 1845-1911 som ledd i sin forskning på minoriteter i offentlige arkiv. Kistrand kommune dekket på 1800-tallet områder som idag utgjør Kautokeino, Karasjok, Porsanger, deler av Måsøy og deler av Nordkapp. Her fant hun dokumenter på både kvensk og samisk. Hennes systematiske gjennomgang av hele arkivet avdekket så mange som 240 kvensk dokumenter i tidsrommet 1867-1911. Les mer om arkivene og resultatet av hennes forskning.

Det
kommunale arkivet til Kistrand 1845-1914 er oppbevart på Statsarkivet i Tromsø og tilgjengelig der. Det ble avlevert før IKA Finnmark IKS ble opprettet. Vi har til oss også fått avlevert kommunalt arkiv fra Kistrand kommune, hovedsakelig skolearkiv.  Kaisa Johanne Maliniemis funn, var så viktig at hele arkivet nå inngår som del av vår norske dokumentarv.

I vår egen søken etter informasjon fra Kistrand, Fattigstyrets arkiv fra siste del av 1800-tallet, kom vi over flere av dokumentene på kvensk. Her får du en liten smakebit fra 1889-1897:

1889
1891
1899
Jussin Maijans barn
Grethe Rattama  

Dokumentene er oversatt av Lemmenjokilaiset/Lakselv kvenforening.