Nyutgave av Arkheion er kommet

Nyutgave av Arkheion er kommet.

Denne utgaven kan vi lese blant annet:

 • Sosiale medier - en ny utfordring for arkivarer? (Marius Rohde Johannessen, stipendiat, Institutt for Informasjonssystemer, Universitetet i Agder)
 • Stasi-arkivet i Berlin (Turid Holen, IKA Vest-Agder)
 • Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor (Tore Somdal-Åmodt, Oslo byarkiv)
 • Utdanning for arkivaryrket (Pål Mjørlund, Fylkesarkivet i Oppland)
 • Nittedal kommune med ny IT-løsning for sak/arkiv: Nødvendig modernisering for en digital hverdag (Robert Herland, for Software Innovation)
 • Med kunst, for arkiv... (Pål K. Langøien, IKA Trøndelag og Marte Huke)
 • Privatarkivet etter stortingsrepresentant og ordfører Jakob Martinus Remseth, 1897-1969 (Øystein Jonassen, IKA Rogaland)
 • Byarkivet i Drammen med ny lesesal og magasin fra 1. september 2010 (Tom Oddby, Byarkivet i Drammen)
 • Bokomtaler av "Der blev besluttet... Jubileumsbok IKAVA 2010" og "Hva arkivene skjulte. En undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948" (Vibeke Solbakken Lunheim og Inge Manfred Bjørlin, Redaksjonen Arkheion)
 • Skolestil: Odda og Tyssedal om femti år (Journn Dobbe, IKA Hordaland)
 • Et skolefoto (Ine Merete Baadsvik, Bergen byarkiv)
 • Arkivboks tilbake etter 100 år (Inge Manfred Bjørlin, Aust-Agder kulturhistoriske senter)