Periodisering


Innhold:
Å periodisere er å dele arkivmaterialet inn i tidsbolker eller arkivperioder. Kurset tar opp: hvorfor periodisere, hvordan periodisere (periodisering med overlappingsperiode og periodisering med skarpt skille) og når skal man periodisere. Hvordan behandler man de ulike arkivseriene og praktiske forberedelser.

Målgruppe:
Alle med arkivansvar i kommunen, arkivledere

Varighet:
½ dag