Personalarkiv


Innhold:
Organisering av personaldokumentasjon, regelverk (Personopplysnigsloven spesielt), forholdet mellom personalarkiv og saksarkiv, innhold i personalmappa, arkivrutiner (journalføring, arkivering og kassasjon), innsyn og sikring av personalarkiv.

Målgruppe:
Alle med arkivansvar for personalarkiv, men også for stillinger med sentralt arkivansvar i kommunen som arkivledere/arkivansvarlig.

Varighet:
½ dag