Porsangerskolen i 100 år

Utstilling 03.10.05 - 07.10.05 i Lakselv om skolehverdagen i Porsanger fra 1905 og fram til dagens skole. Hovedfokus på tre perioder; unionsoppløsningen 1905, gjenreisningstiden og dagens skole. Virkemidler i utstillingen var foto, bøker, arkivmateriale, plansjer, gjenstander fra periodene, aktiviteter og foredrag. I alt 388 personer (111 voksne og 277 barn) besøkte utstillingen. Utstillingen var et samarbeidsprosjekt mellom Porsanger bibliotek, Porsanger museum og Interkommunalt arkiv Finnmark i forbindelse med arrangementene kulturminnedagen 2005 og STREIF.  

 

Porsanger kommune og skolene
I 1905 var kommunen, som da het Kistrand, delt inn i 13 skolekretser. I 1901 kom første bevilgning fra Stortinget til bygging av skoleinternat i Finnmark. Det første var Fossheim internat i Neiden som stod ferdig i 1905. På denne tiden ble det vanlig med internat for elevene som bodde langt unna, men flere elever gikk også lange skoleveier hver dag.

Før 1905 og internatenes tid var det vanlig med skoleundervisning i hjemmet. Skolene var, som ellers, også preget av fornorskningsprosessene på begynnelsen av 1900-tallet i Porsanger. Etter 1915 var det ikke lov for samisk og kvensktalende barn å snakke sitt morsmål i skolen.

Krigen satte også sitt preg på skolegangen til barna. Selv om det fra 1950 ble satt i gang med "etterskolering" av de som tapte skolegang under krigen var det mange som ikke fikk det tilbudet. Tapet lå både hos samer, kvener og nordmenn. I tida etter hjemkomsten etter tvangsevakueringen startet en vanskelig fase med mangel på skolebygninger og lærekrefter.

I 1950 ble den første permanente skolen i kommunen satt opp i Kistrand. Etter 6 års brakketid ble det også reist permanent skole og internat i Børselv. Deretter ble skole etter skole reist i kommunen. Flere av elevene i etterkrigstiden behersket ikke norsk, og både lokale og sentrale politikere mente nå at det måtte settes i gang en hurtig fornorskning. Dette i motsetning til mellomkrigstida da det fremdeles var krefter som jobbet for samisk og kvensk språk i skolene.

På 1950-tallet ble også kommunesenteret flyttet fra Kistrand til Lakselv og kommunen fikk navnet Porsanger kommune.

 

Skolen i dag
Dagens skoler bygger på læreplan L-97. Porsanger er en av de samiske kommunene og det undervises derfor etter det samiske læreplanverket. I tillegg er kommunen landets eneste offisielle trekulturelle kommune med samisk, kvensk og norsk språk. Språket er kommet inn i skolene igjen og elevene har tilbud om både samisk og kvensk undervisning i skolen. Undervisningen er langt mer lagt opp til prosjektarbeid og elevene har tilgang på data og internett, noe som gir en helt annen mulighet til læring enn tidligere. Informasjonsstrømmen går raskere og man har flere muligheter. Likevel er skolene preget av dårlig kommuneøkonomi og ikke alle har like gode læremidler og skolebygninger. 

 

Her er noen bilder fra utstillingen:  

1905L.jpg Klasserommet i 1905 1955L.jpg Klasserommet i 1955
2005L.jpg Klasserommet i 2005 friminuttL.jpg Friminutt
utstilling1L.jpg

Bilde fra utstillingen

utstilling2L.jpg Bilde fra utstillingen
skriveovingL.jpg

Her kunne man forsøke å

skrive gotisk skrift med penn

og blekk og trekkpapir.

paradisL.jpg

Engasjerte besøkende på

utstillingen