Rutiner for avlevering av arkiv til IKA Finnmark.

RUTINE FOR AVLEVERING av arkiv til IKA Finnmark IKS.
IKA Finnmark IKS tar imot materialet, kontrollerer hvorvidt avleveringen stemmer overens med samlet/innholdslisten.
Når avleveringen eventuelt blir godkjent, sender vi kommunen kvittering for det avleverte materialet.