SEMINAR - ELEKTRONISKE ARKIVER 23. OKTOBER - VADSØ

IKAF vil med dette seminaret nå ut til sine medlemskommuner med konkret råd og veiledning i foranalyse - redskap og verktøy for kommunene som er i gang med eller planlegger overgang til elektronisk arkiv, og i samarbeid på tvers av kommunegrensene med IKT-løsninger for å løse oppgaver og dra nytte av hverandres kompetanse.

Seminaret er viktig for beslutningstakere og utførende personer i prosessen og omfatter både IT-ledere, arkivledere/arkivtjenesten og administrasjonsledere/rådmenn i kommunene. Spørsmål vi ønsker er å få belyst i forhold til elektronisk lagret dokumentasjon/informasjon:

Hvilke grep må vi gjennomføre for å kunne vurdere og sikre oppgavene i kommunen – hva er rammene og hva er det behov for?

Temaer for seminaret :

 1. Foranalysen - et verktøy for kommunene.
  • Foralalyseprosjekt, trenger vi det?
  • rammene i Noark 4
  • rammene i organisasjonen i kommunene
  • arkivstruktur - hvor mange arkiv - hvorfor ulike arkivdeler?
  • kontrollfunksjoner

 2. Samarbeid på tvers av kommunegrensene – organisasjons utvikling og arkiv
  • rammene i organisasjonen i kommunene
  • lovverk
  • hvem har ansvar for hva?
  • Hva kan endres, hva kan tilpasses, hva står fast, når flere kommuner samarbeider og deler system

Kari Remseth, daglig leder ved IKA Trøndelag er foreleser.
Hun har lang erfaring som rådgiver innen fagfeltet som hun kombinerer med undervisning på høyskolen på Gjøvik, innen elektronisk arkiv.

Tid og sted
Tid:Torsdag 23.oktober 2008 kl. 09.30 – 15.30.
Sted:Nobile hotell, Vadsø

Seminaret er gratis, men deltakerne må bekoste egne reiseutgifter og dagpakke kr.255,- inkl lunsj og kaffe.
Hvis noen behøver overnatting koster enkeltrom kr.855,- og dobbeltrom kr.1285,-

Påmelding innen 8. oktober til ikaf@ikaf.no eller 78464660