SEMINAR - ELEKTRONISKE ARKIVER 23. OKTOBER - VADSØ

IKAF holdte seminar om elektronisk arkiv i Vadsø, 23.oktober.

Seminaret hadde to hoved temaer :

 • Foranalyse ved overgang til elektronisk arkiv
  • Aktiviteter i prosjekt elektronisk arkiv, foranalysens plass i prosjektet
  • Hva er en foranalyse og hvorfor?
  • Gjennomgang av de viktigste momentene
   Arkivorganisering/arkivdanning, Rammer Noark-4.1, Prosesstyring, Rutiner, mm

 • Interkommunalt samarbeid - organisering og arkivhåndtering -
  • Juridiske rammebetingelser
  • Organ- og organisasjonsformer
  • Organisering av samarbeid/samhandling mellom ulike organ
  • Vedtekter

Kari Remseth i IKA-Trøndelag var foreleser og 19 deltakere fra 11 kommuner i Finnmark, både arkiv- og IT ansvarlig, deltok.

Det var velgjennomført seminaret. Det kom flere spørsmål fra deltakerne underveis, og diskusjonene var veldig aktiv. IKAF fikk flere positive tilbakemeldinger, blant annet "lærerikt", "et meget bra seminar!".