Skjema - Avleveringsliste for personregister

Listen skal inneholde opplysninger om alle personregistermappene i avleveringen. Ved avlevering skal det følge en versjon av listen på papir, og en versjon på minnepinne. I tillegg skal det i hver arkivboks legges en liste samsvarende med mappene i boksen. Det er viktig at opplysningene blir skrevet riktig og i samsvar med mappene som blir avlevert.

For full funksjonalitet er det viktig at du har Excel 2019 eller nyere, eventuelt Office365 som er oppdatert.

FIlen kan også åpnes i en rekke andre programmer som LibreOffice, OpenOffice med flere men du får noe begrenset funksjonalitet.

Avleveringsliste for personregister finner du her:

Mal deponeringsliste personregister.xlsx