Skjema - Avleveringsliste for personregister

Listen skal inneholde opplysninger om alle personregistermappene i avleveringen. Ved avlevering skal det følge en versjon av listen på papir, og en versjon på minnepinne. I tillegg skal det i hver arkivboks legges en liste samsvarende med mappene i boksen. Det er viktig at opplysningene blir skrevet riktig og i samsvar med mappene som blir avlevert.

Avleveringsliste for personregister finner du her:

Mal deponeringsliste personregister.xlsx

Webmaster