utropstegn

Skjema for reiseregninger

IKA Finnmark IKS bruker statens reiseregulativ ved dekning av reiser. 
Har du behov for fly, hotell e.l. som skal dekkes av oss, ta kontakt med oss så vil vi organisere med bestilling via vår leverandør.

Fra 2018 har vi innført elektronisk reiseregning via vår regnskapsfører for deg som har leverer oss flere reiseregninger i året. 


PDF-skjema for utskrift som fylles ut manuelt (NB: uten automatiske utregninger): 
Reiseregning PDF.pdf
Excel-skjema med utregninger som fylles ut på pc: Reiseregning Excel.xlsx
Skjemaer er oppdatert med satser for 2017.