Skole og barnehage


Innhold:
Kurset tar opp arkivarbeid i skole og barnehager med vekt på lover og regler
(arkivloven og personopplysningsloven), grunnleggende arkivkunnskap og sentrale arkivrutiner tilpasset behovet i skoler og barnehager. Kurset gir opplæring i postmottak, journalføring, arkivlegging (saksarkiv - elevarkiv). Arkivserier i skole og barnehager og behandling av disse, herunder elevmapper.

Målgruppe:
Kurset vil være særlig relevant for stillinger med arkivansvar i skoler og barnhager, rektorer og styrere, men også for stillinger med sentralt arkivansvar i kommunen som arkivledere/arkivansvarlig.

Varighet:
1dag