Smørstad kirkegård i Lakselv, Porsanger

I søk etter annet materiale i arkivet til Porsanger historielag, årbokkomiteen, ble det funnet en kopi av kart over den gamle, nedlagte kirkegården i Lakselv, Smørstad kirkegård.

Smørstad kapell ble innviet 2. oktober 1856. Den ble bygget av befolkningen på dugnad. Den enkle, rødmalte kirken var godt synlig sjøveien og sentralt plassert i det som dengang var transportåren fra innlandet og utover mot regionens kirke-og handelssentrum Kistrand. Kirkegården ble innviet noen år senere, 17. juli 1864 og i bruk helt frem til 1956.

IMG_6854.jpg     IMG_6855.jpg

Den enkle, vakre nå hvite kirken, ble brent 26. november 1944 som del av nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms (brente jords taktikk). Man hadde i de militære planer å etablere forsvarslinje i Troms, Lyngens-linja og oppgi alt land nordover. Bilde av kirka samme måned den ble brent fra nettstedet krigsbilder.net. som samler bilder tatt av tyske soldater i Norge.
 

På en gammel nedlagt kirkegård er mange gravminner forvitret bort av tidens tann. Slektsforskning er blitt en populær hobby. Mange er på søk etter hvor oldemor eller tippoldefar bodde og ønsker besøke gravstedet.

IMG_6866.jpg     IMG_6868.jpg

Den norske kirken og kommunen har i sin administrasjon av kirkegårder, kart og oversikter over hvem er begravet hvor. Slekt og Data har som mål å registrere gravminner for alle kirkegårder i Norge i sin gravminnebase. Frivillige bruker mange dugnadstimer i avfotografering og registreringsarbeid. Flere kirkeverger har sett verdi i det frivillige arbeidet og har samarbeid med Slekt og Data for felles nytte. Det gjør at man bl.a. har fått tilgang til kirkevergens base som grunnlag for registreringsarbeidet. Kirkevergen får kvalitetssikret og oppdatert sin base i retur. Samt et hjelpemiddel henvise slektninger til i søken etter sine forfedre.

I arkivet til Porsanger historielag, årbokkomiteen, ble det funnet en kopi av kart over Smørstad kirkegård, Lakselv. Det var også med navneliste og hvor gravene er plassert. Navnelistene er skrevet på skrivemaskin. Ikke med dagens pc med tekstprogram og allskens redigeringsmuligheter. Et flott tilleggshjelpemiddel om man skal besøke graven til en oldefar eller -mor. Listen inneholder mange navn på graver hvor minnesmerket er forvitret bort av tidens tann.

Historie om Smørstad kirke samlet og skrevet ned av Richard Bergh publisert i Norsk Folkeminneslag skrifter: Skuvvanvárri – Kirken På Smørstad