20 copy

Utstilling - "Ingen premiering for overvintring"

I forbindelse med arkivdagen 2011 lagde IKAF en utstilling vi kalte "Ingen premiering for overvintring". Denne utstillingen har en tilhørende film, et utstillingsmanus og en quiz.

Dersom noen kommuner ønsker å låne utstillinen kan de kantakte oss pr.tlf eller e-mail. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de kommunene utstillingen har besøkt.