Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Oversiktbilde over bygninger tilhørende IKA Finnmark IKS

Det er sommerferietid så vi holder

Lesesal stengt 24/7 - 4/8

Det er kun lesesalen som er stengt for besøk og kontoret er stort sett bemannet hele sommeren. Kontakt oss på felles telefon 78 46 46 60 eller post@ikaf.no.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

2023-07-07
Bilde som viser "velkommenslide"

Presentasjoner fra

Kontaktseminar 2023

Her er kopi av presentasjonene fra kontaktseminaret vi arrangerte i april 2023.

2023-05-16
Deltakere, foredragsholdere og ansatte på årets kontaktseminar .

Kontaktseminaret 25. - 26. april

Vi har gjennomført et kontaktseminar for arkivtjenesten i våre eierkommuner i Finnmark. 

2023-04-24
IKA Finnmark IKS, Roger, Ane, Svein, Line og Gunnhild

IKA Finnmark IKS

Nytt arkivdepot

IKA Finnmark IKS har i dag et arkivdepot på over 11.000 hyllemeter. Vi har dermed fått mer plass til papirarkiv fra våre eierkommuner og fylkeskommunen i Finnmark.

2022-10-28
HAsvik Landretts protokoll artikkelbilde

Har du lest

Hasvik Landrettsprotokoll - Funn fra kommunale arkiv

Protokollen dekker årene 1860 - 1892. 

2021-08-30