Styret 2019

Styret 2019

Styret i IKA Finnmark IKS har en bred sammensatt bakgrunn fagmessig og det er ønskelig med både politisk og administrativ representasjon. Vi har normalt 5-6 styremøter i året. Møtene holdes på selskapet kontorsted, sted hvor man også har møte med andre eller et naturlig møtepunkt i forhold til reisevei. Styreverv er for 2 år av gangen. Hvert år rullerer det på hvilke verv som er på valg.

Styreleder:                         Frode Wilhelmsen              Alta                        2019 - 2021
Nestleder:                          Arne Dahler                        Alta                         2018 - 2020
Styremedlem:                    Monica Hauge Stiansen    Hesseng                 2019 - 2021
Styremedlem:                    Marion Høgmo                  Tromsø                   2019 - 2021
Styremedlem:                    Alvar Dunfjell                     Kautokeino            2018 - 2020

Ansattes representant:     Roger Storm Mjelde

1. varamedlem:                 Leif Andersen                    Lakselv                     2018 - 2020
2. varamedlem:                 Oddvar Betten                   Varangerbotn          2019 - 2021
3. varamedlem:                 Kari Lene Olsen                 Honnningsvåg         2018 - 2020
4. varamedlem:                 Hanne Kalliainen               Svanvik                     2018 - 2020
5. varamedlem:                 Turid Strand                       Vadsø                       2019 - 2021

Tips en venn Skriv ut