Styret 2020

Styret 2022

Styret i IKA Finnmark IKS har en bred sammensatt bakgrunn fagmessig og det er ønskelig med både politisk og administrativ representasjon. Vi har normalt 5-6 styremøter i året. Møtene holdes elektronisk. Noen fysiske møter må man også ha på selskapet kontorsted, sted hvor man også har møte med andre eller et naturlig møtepunkt i forhold til reisevei. Styreverv er for 2 år av gangen. Hvert år rullerer det på hvilke verv som er på valg.

Styreleder:                         Frode Wilhelmsen              Alta                        2021 - 2023
Nestleder:                          Arne Dahler                        Alta                         2022 - 2024
Styremedlem:                    Monica Hauge Stiansen    Hesseng                 2021 - 2023
Styremedlem:                    Marion Høgmo                  Tromsø                   2021 - 2023
Styremedlem:                    Robert Wilhelmsen           Hammerfest           2022 - 2024

1. varamedlem:                 Oddvar Betten                   Varangerbotn         2022 - 2024
2. varamedlem:                 Kari Lene Olsen                 Honningsvåg           2022 - 2024
3. varamedlem:                 Gunn-Bodil Mathisen         Bjørnevatn              2022 - 2024
4. varamedlem:                 Hilde Skanke                      Børselv                     2021 - 2023
5. varamedlem:                 Klemet Klemetsen             Kautokeino              2021 - 2023

Ansattes representant som tiltrer styret med møte-/tale-og forslagsrett, Ane Sætrum med Line P. Korslund som vara.