Avtaleverk undertegnes

Gratulerer KDRS 10 år - vårt digitale arkivdepot.

For 10 år siden stiftet IKA Kongsberg, IKA Møre og Romsdal, Aust-Agder museum og arkiv, IKA Trøndelag og IKA Finnmark selskapet som fikk navnet Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter som et samvirkeforetak.

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter (KDRS) - ditt digitale arkivdepot. Bli mer kjent med selskapet -> trykk her
Kommunene har i flere ti-år skapt arkivverdig informasjon digitalt i et vell av programmer. IKA Finnmark IKS har vært med å etablere et selskap som har utviklet løsning for å ta vare på digitalt skapt arkiv for fremtiden. Gjennom deltakelse i IKA Finnmark IKS har alle kommunene i Finnmark tilgang til å deponere digitalt materiale. 

KDRS er 10 år og vi gratulerer.