Dagens offentlige arkiver er viktige for nåtid og fremtid. Det er til arkivet vi går for å få dokumentasjon om saksbehandling og grunnlag for avgjørelser. 

IKA Finnmark IKS er depot for arkiv fra kommuner og Troms og Finnmark fylkeskommune. Når kommunene og fylkeskommunen deponerer arkiv hos oss, forestår vi forvaltningen av arkivmaterialet. Kommunene og fylkeskommunen er ansvarlige og har råderetten over sine arkiv også det som er deponert hos oss.

Arkiv hos oss består av:
                                       - saksarkiv fra eiernes saksbehandling (papirbasert)
                                       - personregister (papirbaserte personmapper f.eks elevmapper, 
                                         pasientjournaler, tannlegekort, personalmappe mv)
                                       - elektronisk arkiv (uttrekk av informasjon fra elektroniske system 
                                         med arkivverdig informasjon)
                                       - privatarkiv fra selskap, foreninger og private personer
Hos oss deponeres:
                                      - arkiv eldre enn 25-30 år
                                      - arkiv fra avsluttede offentlige organer
                                      - personregistre 10 år etter siste kontakt 
                                      - privatarakiv fra selskap, foreninger og private personer

                               

 

depot

Inntaks-STOPP for avleveringer til papirbasert depot.

Vi har et depot med 3.479 meter hyller i reoler over to etager.
Det er fylt opp av papirbasert offentlig arkivmateriale fra kommunene i Finnmark.
IKA Finnmark IKS har sett seg nødt til å innføre INNTAKSSTOPP fra vår 2017 for papirbasert arkiv frem til vårt depot er utvidet.

2019-10-30