Arkivdagen 2012

Arkivdagen på IKA Finnmark IKS er alltid godt besøkt. I år som årene før kom mange for å markere denne dagen sammen med oss. Rundt 60 møtte fram på dagen. Historiker Nina Mølmann Planting, fra Gjenreisningsmuseet i Hammerfest, og Ingrid Immonen fra Høgskolen i Finnmark holdt foredrag.

plansje1
Plansje fra foredraget

Medisinalberetningen har vært en del av det materialet som har ligget til grunn i forskningen omkrig dette temaet.Hva forteller de og hva forteller de ikke?

Nina Planting Mølmann
Nina Mølmann Planting

Mølmann Planting hadde intervjuet den 94-årige Gerd Semb fra Trøndelag. Semb reiste som ung sykepleier til Finnmark i 1945. Av alle ting hadde hun med seg et kamera. Hun var flere steder i Finnmark, men havnet til slutt på et feltsykehus i Handelsbukt.

Unike Finnmarksbilder som aldri har vært publisert før ble vist under foredraget. Semb har på sett og vis fungert som den tids tidsvitne. Foredragene vekte begeistring hos det frammøtte publikumet og Mølmann Planting vil gjøre flere intervjuer med Gerd Semb. Kanskje blir det flere foredrag på IKA Finnmark IKS om denne spennende kvinnen og hennes liv?

« - Hun har vært mange steder, men hun kommer alltid tilbake til Finnmark», fortalte Mølmann Planting og mente ikke fysisk tilbake. «Inntrykkene i Finnmark har vært sterke for Semb», mente historikeren.

Ingrid Immonen
Ingrid B Immonen

Ingrid B Immonen, fra Høgskolen i Finnmark, snakket her om sykehusene i Finnmark. Immonen snakket om viktigheten av historie i profesjonsyrker. Immonen har helsefaglig bakgrunn og hennes foredrag omhandlet sykepleieryrket. Mye er skrevet og sagt om leger, men hvor ble det av sykepleierne og deres historier?

frammøtte
Frammøtte på arkivdagen

Rundt 60 personer hadde kommet for å høre på foredragene på arkivdagen.

miniutstilling
Miniutstilling

IKA Finnmark IKS hadde, i forbindelse med foredragsholdernes tema, laget en liten miniutstilling: «Det tyske feltlasarettet i Skoganvarre». Porsanger museum stilte med gjenstander som er funnet på lasarettmoen etter krigen. Vi har også laget en liten modell over området lasarettet var i. Denne miniutstillingen vil stå i ytterligere 2 uker. Det vil si ut uke 47. vi har også en annen utstilling stående: «Ingen premiering for overvintring». Denne utstillingen var en del av arkivdagen 2011.