Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Et år i arkivet.

Solfrid Thunestvedt har avsluttet sitt engasjement hos oss som arkivmedarbeider hvor hun har jobbet bl.a. med ordning av ligningsarkiv.
Ved siden av jobb hos oss, har hun tatt fag ved vgs som forberedelse for studier.
Kjedelige saker skatt og fradrag, datalister, støvete papir og protokoller?
Nei, denne damen har fått et hjerte for arkivarbeid. Som en avskjedhilsen fra henne, får vi hennes opplevelser av hvordan ordningsarbeid oppleves.
Vi ønsker henne lykke til videre i livet og det store utland.

 

 

Et år i arkivet
av Solfrid Thunestvedt

I ett år har undertegnede hatt 50 prosent prosjektstilling på IKA Finnmark for ordning av ligningsarkivet til mange kommuner i Finnmark. Etter flere år i offentlig sektor hvor dager innebar glødende telefoner og serviceyting for pasienter og leger, var en hverdag i arkiv noe helt annet, ikke minst veldig lærerikt! 
                                                                                Solfrid Thunestvedt.jpg
                                                                                   Glad arkivmedarbeider, utstyrt med hodelykt og hansker.

Ligningsarkivet

Ligningsmaterialet fra 1965 og nyere dato, er statlig materiale og ble sendt Statsarkivet i Tromsø etter ordning her. Materiell fra 1964 og eldre er kommunalt og bevares hos oss. Det er avlevert ligningsmateriell fra mange kommuner, men mesteparten var ikke ordnet eller registrert hva som finnes fra de ulike kommuner. Derfor vil gjenfinning i slikt arkiv være vanskelig og må ordnes før innsyn vil kunne være mulig. Men hva er nå det «å ordne»…?

Kort vil det si å finne fram alt ligningsmateriell for en kommune og:

        -  sortere etter hvilken type materiale, det vil si møtebøker, forskuddslister, etterskuddslister, kladdelister osv.
        -  begrense materialet ved å fjerne doble kopier, rundskriv m.m. Dette makuleres.
        -  fjerne binders, brette ut krøllete sider, bytte ut ringpermer med arkivbokser m.m.
        -  registrere inn det sorterte materialet i arkivbestanden vår digitalt.
        -  produsere og lime på etiketter til alle arkivstykkene.
        -  plassere materialet tilbake i arkivdepotet og registrere i arkivbestand hvor de ulike protokollene ligger.
           Oppstilling i arkivet følger allment arkivskjema.

Arkivet kan nå lett gjenfinnes for ettertiden!

Sortere.jpg  Registrere.jpg  Etikettere_4160x3120.jpg
                                                                                                   Sortere, registrere, etikettere, plassere, makulere.... Noen bilder underveis

                                                                               Plassere.jpg  
                                                                                               
             ......til det oversiktlige lett gjenfinnelige arkiv.....

                                                                              Arkivbokser.jpg  
                                                                                                  
     Gamle og slitne arkivbokser erstattet med nye.

 

Eksempler binders.jpg   Eksempler binders1.jpg
                      &nb