Flagg

Gratulere med dagen alle samer!

Finnes bruk av samisk språk i kommunal forvaltning?

I anledning samefolkets dag, har vi sett etter bruk av samisk i kommunal forvaltning. I arkivet til dengang Kistrand er det funnet dokumenter skrevet på samisk.
Dette er så viktige dokumenter at de er blitt endel av vår norske dokumentarv.
 

I 2006 gjennomgikk Kaisa Johanne Maliniemi bl.a. det kommunale arkivet til Kistrand 1845-1911 som ledd i sin forskning på minoriteter i offentlige arkiv. Kistrand dekket på 1800-tallet områder som idag utgjør Kautokeino, Karasjok, Porsanger, deler av Måsøy og deler av Nordkapp. Her fant hun dokumenter på både kvensk og samisk. Hennes systematiske gjennomgang av hele arkivet avdekket så mange som 120 samiske dokumenter. Les mer om arkivene og resultatet av hennes forskning.

Det kommunale arkivet til Kistrand 1845-1914 er oppbevart på Statsarkivet i Tromsø og tilgjengelig der. Det ble avlevert før IKA Finnmark IKS ble opprettet. Vi har til oss også fått avlevert kommunalt arkiv fra Kistrand, hovedsaklig skolearkiv.  Kaisa Johanne Maliniemis funn, var så viktig at hele arkivet nå inngår som del av vår norske dokumentarv.

I vår egen søken etter informasjon fra Kistrand, Fattigstyrets arkiv fra siste del av 1800-tallet, kom vi over flere av dokumentene på samisk. Dokumentene kan være skrevet på det type papir man har for hånd. Her får du en liten smakebit fra 1895-1897:

Magga Johannesdatter, Goradak

Jon Johanesen Guttorm, Kjæs

H. H. Kolvik

Kl. Klemetsen, Stabbursnes

Lars Jonsen, Kjæs   side 1     side 2     side 3

Johan Olsen, Anopset

Peder Mathisen, Kolvik   side 1   side 2

Gunhil Jermundsdatter, Kolvik    svar