Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark IKS er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Fortellinger fra evakueringen av Finnmark

Onsdag 8. april 2015 tok vi med utstillingen «Mens vi venter på neste båt, forsyninger og frihet» til Sjøsamisk kompetansesenter i Billefjord. Det var her i Billefjord de sentrale myndighetene 14. oktober 1944 startet planleggingen av evakueringen og nedbrenningen av Finnmark og Nord-Troms.

 

Tre fortellere som bor i Billefjord fortalte om opplevelser under krigen og evakueringen.

 

Tora Johansen fra Kolvik var barn under krigen. Høsten 1944 fikk familien hennes beskjed om at de skulle evakueres sørover, og for å unngå dette måtte familien rømme. I to måneder gjemte de seg i en gamme sammen med flere andre, til sammen 25 mennesker. På nyåret ble de oppdaget av tyske soldater og familien ble gjort klar for tvangsevakuering. I mørket klarte familien likevel å flykte i en liten båt, og de gjemte seg i en bunker fram til frigjøringen våren 1945.

 

Else Samuelsen, født i Kokelv i Kvalsund, var fire år gammel da familien hennes flyktet for å slippe unna evakueringen. I begynnelsen bodde de under hvelvede båter, tettet med bord og torv. Senere flyttet de til en gamme, der de ble værende fram til januar 1945. Da ble de oppdaget av soldater som lette etter folk som hadde unndratt seg evakuering. De ble fraktet til Tromsø, der mange av mennene som hadde motsatt seg evakueringen ble arrestert og satt i en fangeleir i Tromsdalen. Derifra ble mennene ført videre til et fengsel i Trondheim, og flere havnet senere i leiren Grini i Bærum. Planen var å videreføre mange av disse fangene til arbeidsleire i Tyskland, men krigen tok heldigvis slutt før dette ble satt i verk. Else Samuelsen ble sendt til en gård på Nes i Hedmark, og kom tilbake til Kokelv først i mai 1946.

 

Hartvig Johansen fortalte om Berit Henriksen, som i likhet med familiene til Tora Johansen og Else Samuelsen flyktet etter at ordren om evakuering kom. Hun flyktet alene, med to kyr, fra hjemmet sitt vest for Porsangerfjorden, til Steinelva i nærheten av Skoganvarre. Det var sent på høsten og hun måtte holde seg unna veien for å skjule seg for tyskerne. Det var en krevende tur, og hun måtte over flere elver med kyrne. Berit Henriksen kom seg til slutt til Skoganvarre og unngikk tvangsevakuering.

 

Hartvig Johansen avsluttet med viktigheten av å få fram historiene til de som opplevde krigen og evakueringen.  

– Alle som opplevde det traumet krigen var, har sin egen historie å fortelle. Til og med mennesker som ble evakuert med samme båt, eller som flyktet over fjellet i samme følge, kan ha meget ulike opplevelser av det som skjedde. Derfor er det viktig at alle som levde på denne dramatiske tiden, får gitt sitt personlige vitnesbyrd den dag i dag.

 

Tora Johansen.jpg               Else Samuelsen.jpg               Hartvig Johansen.jpg

Tora Johansen                                                                 Else Samuelsen                                                                 Hartvig Johansen

 

 

Publikum.jpg               Den siste appell på Grini fangeleir, 8. mai 1945.jpg                Tora, Hartvig, Else.jpg