Gratulere med kvinnedagen!

Kvinner står på - før som nå!

Kvinners bidrag som arbeidskraft har alltid vært etterspurt i krigstider - også i Norge. Også i gjenoppbyggningen etter at våpnene har gjort sin misjon. 
Det finner vi eksempel på fra arkivet til Hammerfest formannskap 1940.

Før krigen brøt ut, følte man behov for beredskap i Norge. Organisasjonen Kvinners Arbeidshjelp ble startet ultimo1939 med formål å kunne overta noen av menns funksjoner i samfunnet i tilfelle krig samt hjelpeorganisasjon. Kronprinsesse Martha oppfordret landets kvinner i januar 1940 til å engasjere seg ved bl.a. registrere seg.

Oppfordringen nådde langt ut i landet - også nord til Hammerfest. Her ble det etablert en gruppe som ønsket seg opplæring i lastebilskjøring og bilmekanikk.
De sendte brev til Hammerfest formannskap med anmodning om friplass til ca 10 kvinner på Teknisk aftenskoles kurs i bilmekanikk.

De fremsynte kvinnene i Kvinners Arbeidshjelp skrev også på selveste kvinnedagen, til Hammerfest formannskap og ba om midler og lokale for et beredskapslager.
Det er med frysninger at vi leser det 08.03.1940 brukes begrep som "tvangsevakuering" og at det er planer med bl.a. hva evakuerte skal ta med seg.
En måned før krigen kom til Norge og 4,5 år før tvangsevakueringen av Finnmark!
Til ettertanke er det og å lese at mange familier ikke engang har det som kreves pr. person. Ikke ekstra sett klær fra innerst til ytterst eller egne sengklær.

Brev av 6. mars 1940    side 1    side 2
Brev av 8. mars 1940    side 1    side 2