Arkivsøk Smakebiter fra arkivet YouTube

Kontakt

IKA Finnmark IKS
Postboks 304
9711 LAKSELV
Tlf: 78 46 46 60
Org.nr.: 996878996

IKA Finnmark er interkommunalt arkiv for kommuner i Finnmark og skal bistå våre medlemmer med ulike tjenester for å sikre dokumentasjon av saksbehandlingen i kommunene.

Per Arnesen

Per Arnesen, 04.02.1942 - 04.01.2020

Per Arnesen, styreleder i 10 år har gått bort.
Tusen takk for ditt arbeid for oss og i arkivenes tjeneste.

Per Arnesen var alt fra 1996 representant for Hammerfest kommune i eiermøter før vi ble stiftet som selskap. Vi ble som 11. interkommunal arkivordning etablert i Norge, stiftet i 1997 med 13 medlemskommuner i Finnmark. Han var medlem av styret fra stiftelsen av IKAF i 1997 til i 2010 hvorav de siste 10 år som styreleder.

Per Arnesen har vært med på å etablere selskapet med lokalisering og ansettelser. I hans virketid har han bidratt til å få gjennomført:
                - Alle kommunene i Finnmark skulle delta i arkivordningen
                - Konsesjon for oppbevaring og forvaltning av medlemskommunenes personregistre
                - Utarbeidelse av modell for medlemskontingent
                - Utarbeidelse av selskapets tjenestetilbud til et kompetansesenter for arkiv
                - Utvidelse av depot fra med 300 hm til leie hos Statens Vegvesen med 3.500 hm

Han hadde et stort hjerte for arkiv og var både visjonær og driftig. Spesielt ivret han for at arkiv er en viktig historisk kilde. Innsamling og tilgjengeliggjøring av arkiv var viktig for ham. Han deltok også i arkivarbeid på flere nivå, spesielt i den perioden han var arbeidende styreformann. Innsamling av arkiv var det ildsjelen ansvarsfullt bidro til. Interessen hans førte og til at han deltok på fagseminarer og også i nasjonale arkivfora.

Da Per gikk av da han ble pensjonist, tok han ikke gjenvalg til vårt styre lenger. Pensjonisttilværelsen hadde han ønske om å tilbringe i sitt paradis - Thailand.

Vi takker Per Arnesen for hans engasjement og virke i arkivenes tjeneste.
Fred med hans minne.