Rett til innsyn. Bruk av arkiv.

Foredragene fra ABM-utviklings seminar Rett til innsyn - erfaringer og praksis 15. mars 2010 foreligger nå ABM-utviklings hjemmeside.

Innsyn i offentlige arkiver, både aktive og avsluttende arkiver, er en demokratisk rett. Som en hovedregel er offentlige arkiver tilgjengelige for allmennheten. Tilgang til privatarkiver er i mindre grad regulert i lovverket.

For å kaste lys over problemstillinger knyttet til innsyn i og bruk av arkiver arrangerte ABM-utvikling seminaret "Rett til innsyn - erfaringer og praksis" i 2010. Iinnlederne var personer med bred kunnskap om juridiske, etiske og faglige problemestillinger om emnet.

Denne rapporten er en samling av disse innleggene.