Vardø lærer arkiv!

I den 19. og 20.januar hadde IKAF grunnleggende arkivkurs i Vardø kommune.
Kurset var en del av forarbeid til oppgradering av sak- og arkivsystem og for å oppfriske arkivkunnskaper og daglige rutiner rundt arkivarbeid. Det ble et vellykket kurs!

 

 
Det ble 16 deltakere fra hele kommunen, fra skole, barnehage, PPT, barnevern, helse- og omsorg, sosialtjenesten, teknisk etat og stab.

Tema som vi tok opp i kurset var blant annet:

  • Arkivloven med forskriften, spesielt arkivforskriften kap. I og II.
  • Bevaring og kassasjon
  • Elektroniske systemer og arkiv
  • Behandling av personregister - innsyn
Takket være ivrige deltakerne hadde vi veldig aktive og interessante diksjoner, både innen- og utenfor temaene.

 

I slutten av dag to så vi årets første sol!